top of page

ROSEN  

Rosen representerer velsignelse og belønning, for de som holder Jehovas bud, for de som nekter å praktisere å synde. Den røde fargen representerer Hans blod Hans liv, Han utøste for våre synder, på grunn av vår ulydighet. Det følger med livets krone. Tornene representerer gråt og tannskjæring; mennesker uten håp. På grunn av vår synd ble han torturert, neglene representerer synd som fordømmer de som ikke vil omvende seg og nekter å holde budene, de vil møte dom for sin synd, dette er den andre døden

 Men hvis de ikke lytter, vil de krysse Dødens elv og dø som

de som ikke har kunnskap. Job 36:12   

 

Jehovas dekreter er pålitelige, og viser de enkle.   

Jehovas bud er rett og bringer glede til hjertet.

Jehovas befalinger er klare og gir innsikt for å leve.

Ærbødighet for Jehova er ren, varer evig.

Jehovas lover er sanne; hver og en er rettferdig.

De er mer attraktive enn gull, selv det fineste gull.

De er søtere enn honning, til og med honning som drypper fra kammen.

De er en advarsel for din tjener, en stor belønning for dem som adlyder dem. Salme 19:7

 

Den som hører til lytter og reagerer på Jehovas ord.Hvis du ikke lytter og svarer, det er fordi du ikke tilhører Jehova." Johannes 8:47

56966124-jesus-christ-crown-of-thorns-na
bottom of page