top of page
How to honor our father and mother?  Obeying them

Til våre helt spesielle barnebarn: Dere er absolutt en gave fra Gud, hver av dere har vært en fullkommen glede for oss. Vi elsker dere alle, og vi ber daglig om at Gud må åpenbare seg for dere. Hver og en av oss, inkludert hver av dere, er pålagt å holde alle hans bud.  2«Ær din far og mor.» Dette er det første budet med løfte: 3Hvis du ærer din far og mor, «skal det gå deg bra, og du skal ha et langt liv på jorden Efeserne 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan hedre vår far og mor?

Å adlyde dem

En fars formaning: Skaff deg visdom

8 Mitt barn, hør når faren din retter deg.

Ikke overse morens instruksjoner.

9 Det du lærer av dem, skal krone deg med nåde og være en æreskjede rundt halsen din.

  1. Vær hyggelig og blid mot dem når de ber deg om å gjøre noe for dem?

  2. Vis dem respekt når du snakker med dem.

  3. Tilbring tid med dem.

  4. Vær uselvisk.

 

For Gud sa: 'Ær din far og din mor' og 'Den som forbanner sin far eller mor, skal dø.  Matteus 15:4

To our very special grandchildren: You are certainly a gift from God, each of you has been a complete joy to us. We love you all, and we pray daily that God would reveal himself to you.
bottom of page