top of page

 Åndens frukt

 

 

 

Kjære barn, ikke la noen føre dere på villspor. Den som gjør det som er rett, er rettferdig, likesom han er rettferdig. 8 Den som gjør det som er synd, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. Grunnen til at Guds Sønn viste seg var for å ødelegge djevelens verk. 9 Ingen som er født av Gud, skal fortsette å synde, for Guds ætt blir i dem; de kan ikke fortsette å synde, fordi de er født av Gud. 10 Slik vet vi hvem Guds barn er og hvem djevelens barn er: Den som ikke gjør det som er rett, er ikke Guds barn, heller ikke den som ikke elsker sin bror og søster. 1 John3

 

1 Hver den som tror at Yeshua er Kristus, er født av Gud, og hver den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham. 2På dette vet vi at vi elsker Guds barn: når vi elsker Gud og holder hans bud...1 Joh 5

  The one who does what is right is righteous, just as he is righteous. 8 The one who does what is sinful is of the devil because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil’s work.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, 23 gentleness, es, and self-control. Against such things, there is no law.
bottom of page