top of page
1 John 3:4 in Everyone who makes a practice sinning also practices lawlessness; sin is lawlessness.   All who indulge in a sinful life are dangerously lawless, for sin is a major disruption of God's order.
1 John 3:4 in Everyone who makes a practice sinning also practices lawlessness; sin is lawlessness.   All who indulge in a sinful life are dangerously lawless, for sin is a major disruption of God's order.

 Guds vrede og dom? 

 

Hvorfor er det viktig at vi erkjenner dette? 119 departementer

Vel, for det første lærer det oss at valgene vi tar i dette livet betyr noe. Det er konsekvenser – evige konsekvenser – av våre handlinger. Dette er viktig fordi, uten konsekvenser, spiller det egentlig ingen rolle hva vi gjør. Uten det har "godt og ondt" ingen reell betydning eller verdi. Noen vil kanskje innvende og si at dette konseptet om at Gud bringer dom og vrede, bare finnes i Det gamle testamente. I Det nye testamente handler Gud kun om nåde og kjærlighet! Den ideen kommer bare fra en selektiv lesning av Skriften. Både Det gamle testamente og Det nye testamente vitner om Guds fantastiske nåde og barmhjertighet for sitt folk, så vel som hans dom og vrede. Det er ingen inkonsekvens. Gud er ikke menneske, at han skal lyve, ikke et menneske, at han skal ombestemme seg. Snakker han og ikke handler? Lover han og ikke oppfyller han? Skriften kan ikke endres. Synd er en overtredelse av Guds lov.  _cc781905-5cde-3194-6_bad 3d er ditt hjerte tro på Johannes 3 handlingene dine. 

 Så det er klart at Guds vrede er en del av den han er. Og derfor inkluderer det å virkelig kjenne Gud å kjenne dette aspektet av hans karakter. Han er hellig og rettferdig, og Han straffer ondskap og ondskap. Nå kan noen mennesker være ukomfortable med denne virkeligheten. Tross alt, er det ikke meningen at Gud skal være god og kjærlig? Vel, det er han. Tenk på det et minutt. Hvis det ikke er noen dom for synd, betyr det at Gud er urettferdig. Det betyr at uangrende voldtektsmenn og mordere bare slipper unna med de onde grusomhetene de har begått. Hvordan er det godt og kjærlig? Videre, uten Guds vrede og dom, er det egentlig ingen vits med Guds nåde og barmhjertighet. 

Vi fortjener alle Guds vrede, men hvis vi har omvendt oss; vi har blitt tilgitt. (Beviset på å være født av Gud er at du nekter å øve på å synde)1 Joh 3) Nåde og barmhjertighet ville bokstavelig talt ikke bety noe hvis det ikke fantes noen dom. Frelse ville ikke bety noe hvis det ikke var noe å redde fra. Alle som bryr seg om sannhet, moral og rettferdighet burde være enige om at Guds vrede og dom er nødvendig. Og vi bør vite om dette aspektet av hvem Gud er for virkelig å vite at han er Herren. Kunnskap bør gi oss energi til å dele evangeliet slik at folk vet at det er håp om frelse hvis de omvender seg. 2. Mosebok 10:1-2 Hvis du tror på Gud slik du bekjenner, må du lytte og gjøre det han sier nå. Din tro produserer gjerninger og ubetinget tillit. Hvis du nekter å utføre hans instruksjoner, hans befalinger, sier Gud at du ikke tror på ham. Hvis du sier at du elsker meg og ikke holder mine bud, er du en løgner og sannheten er ikke i deg, Joh 14:15. 1. Johannes 2:4  _cc781905-5cde-3194-bb3b-1586sdl_ands son har et dårligt liv. Enhver som ikke adlyder Sønnen vil aldri oppleve evig liv, men forblir under Guds vrede dom. Johannes 3:36

Sanne disipler

«Ikke alle som roper til meg: 'Herre! Lord!' vil komme inn i Himmelriket. Bare de som gjør min Fars vilje i himmelen, vil komme inn. På dommens dag skal mange si til meg: 'Herre! Lord! Vi profeterte i ditt navn og drev ut demoner i ditt navn og utførte mange mirakler i ditt navn. Men jeg vil svare: "Jeg har aldri kjent deg. Gå vekk fra meg, du som bryter Guds lover. `` Matteus 7:24 (side 4)

bottom of page