top of page

Hei Christian, du har et problem, hvor står det det i Skriften?

Kristus ble født den 25. desember.

 

 

At han døde på langfredag og ble reist opp på påskedag?

 

Sabbaten ble endret til oppstandelsens dag, og det er greit å jobbe med den?

 

Loven og Kristus ble spikret til et tre?

 

At kristne er navngitt i den nye pakt?

 

At du ikke trenger å leve som Kristus gjorde?

 

Kan du ta på og spise noe urent kjøtt?

 

Er det greit å feire jul, påske og halloween?

 

At du ikke trenger å bli podet inn i Israel for å bli frelst?

 

Når dør kristne når de kommer til himmelen?

 

En gang lagret alltid lagret?

 

Dåp er bare symbolsk? 

 

Den gamle testkameraten er for jødene?

 

Kristne vil bli raptured og jødene vil bli etterlatt?

 

Ingen kan slutte å praktisere synd.

bottom of page