top of page

Den som hører til lytter og reagerer på Jehovas ord. Hvis du ikke lytter og svarer, det er fordi du ikke tilhører Jehova."Johannes 8:47

 

Jehovas dekreter er pålitelige og gjør de enkle vise.   

Jehovas bud er rett og bringer glede til hjertet.

Jehovas befalinger er klare og gir innsikt for å leve.

Ærbødighet for Jehova er ren, varer evig.

Jehovas lover er sanne; hver og en er rettferdig.

De er mer attraktive enn gull, selv det fineste gull.

De er søtere enn honning, til og med honning som drypper fra kammen.

De er en advarsel for din tjener, en stor belønning for dem som adlyder dem. Salme 19:7

 

 

bottom of page